Onder automatisering verstaan wij de volgende zaken:

  • Het wegnemen van repetitieve ontwikkel werkzaamheden
  • Het automatisch testen van de informatie oplossing
  • Het automatisch uitrollen (en indien nodig terugdraaien) van de oplossing naar de test, acceptatie en productieomgevingen
  • Informeren over ongewenste data in de bronnen (data kwaliteit)
  • Het automatisch genereren van documentatie

Een groot deel van de traditionele ontwikkel werkzaamheden bestaat uit repetitieve, tijdrovende en foutgevoelige taken zoals het aanmaken van tabellen en het laden van bron data.

Door modelgedreven te gaan ontwikkelen kunt u dat patroon doorbreken en daardoor meer focus leggen op veel belangrijkere dingen zoals complexe business gerelateerde vraagstukken beantwoorden.

Wij bieden ook tools en expertise aan om in reeds bestaande oplossingen een hoge(re) mate van automatisering te bereiken.